Penny har inte ätit ordentligt sedan i lördags. Hon har även ätit en del saker hon hittat ute på promenad: kastanj och paprika (båda spydde hon upp på mattan!). Om det är av de för henne vanliga anledningarna eller om det är dräktigheten återstår att se. Tidsmässigt stämmer det ju med dräktighet. Jag får väl leva i ovisshet ett tag till. Fortsätter det får jag börja ge henne köttkorvarna från Four Friends till helgen.

Penny has not eaten properly since Saturday. She has also eaten a couple of things she found on our walks: chestnut and pepper (she threw up both on my rug). If this is due to her usual reasons or being in whelp remains to be seen. The time frame does fit. I guess I’ll have to remain (slightly) uncertain for a while longer. If this continues I shall have to start feeding her the Four Friends meat sausages this upcoming weekend.