Inget illamående än, vad jag har märkt; maten äts fortfarande upp utan uppehåll. Hon verkar generellt lugnare än vanligt. Jag är fortsatt optimistisk.

No sickness yet, as far as I can tell; Penny still finishes her meals. She seems less active than normal. I’m still optimistic.