Det lönar sig att gå runt och gnälla samt göra blogginlägg här, för nu på eftermiddagen har hon börjat löpa! Så nu vet jag att det blir parning runt 21/12 och födsel runt 20/2 – SPORTLOVSVALPAR!!

It pays off to bitch and moan as well as post blog entries here, because this very afternoon she has come into season! The estimated timeline would be: mating around 21st December and whelping roughly around 20th February – when the students are on leave!!